RUNO - IHMISYYDEN RIPPEET - Runojen sarja 1. osa

Kuva Suomen Ev.lut. kirkko
Joskus elämä voi tuntua loputtomalta vastoinkäymisten marssilta. Vaikeat asiat ja ajat voivat karsia elämää pelkistetymmäksi. Vaikka elämä heittää eteen monenlaista, siellä pohjalla aito ihminen on.
Sielussa voi olla säröjä. Kuten kuvassa sanotaan - "Kaikessa on särö. Sillä tavoin valo pääsee sisään."

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

Tästä alkaa pelkistetty rakkaustarinani.

TÄSTÄ alkaa  
Tarinamme - Runojen sarja 1. osa

RUNON LÄHTÖKOHTA

Muistelin aikaa, jota elin juuri ennen mieheni yllättävää tapaamista. Aikaa, jolloin tunsin olevani pelkkä ihmisen riekale. Kumpikaan meistä ei uskonut, että vielä löytyisi mielitietty - itselle sopiva tästä maailmasta. Mutta - säröjä ja valoa.

IHMISYYDEN RIPPEET

ELÄMÄ TYHJIIN IMENYT,
IHMISYYDEN RIPPEET VIENYT.

EHDITTY JA KOETTU,
KARVAASTI OPITTU,

SIIPEEN SAATU, KOMPUROITU.
TUTTUA KAURAA ON PETTYMYSTEN POLKU.

SISIMMISSÄÄN,
NIIN KOVIN MONIN TAVOIN,
ARVOTTOMIA, TARPEETTOMIA.
TURHAUTUNEINA, TOIVOTTOMINA.

KYLLÄSTYNEET TÄHÄN ELÄMÄÄN,
MIHINKÄÄN HYVÄÄN USKOMAAN.

SILTI
ETSIVÄT EPÄTOIVOISSAAN

- NYKYTILAA PAREMPAA

- ILOA, IHMETTÄ, TOIVOA

- IKIAIKAISTA RAKKAUTTA.Kuvan Lähde Facebook -  A Tribute to Snoopy and the Peanuts gang#armo #kiitollisuus #myotatunto #reunallapelottaa #runo #toivo


Kirjoituksia:
Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

HS haastattelussa Outi-Maria Liedes - Kela ei käytä harkintavaltaansa

Outi-Maria Liedes
Helsingin Sanomat uutisoi: ” Outi-Maria Liedes sairastui ”väärään aikaan” – Nyt hänelle ei anneta parasta lääkettä”.  Lääkkeiden korvattavuudessa on eriarvoisuusongelmia. Sairaan tulisi saada valikoimassa olevaa parasta mahdollista lääkettä hoitoonsa. Näin ei ole. Kela ei käytä sille annettua harkintavaltaa, Sairausvakuutuslaki on vuodelta 1964 ja sitä on paloittain päivitetty. Sekin kaipaisi täysremonttia.

Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

MIKSI KELA EI KÄYTÄ TAPAUSKOHTAISTA HARKINTAA?

@kela @stm  Tägätkää jakaessanne juttua. Tästä alta olevasta linkistä pääset lukemaan kirjoituksen. Jos linkki ei aukea kokonaan, voit lukea sen loppuun alta ;)

Outi-Maria Liedes sairastui ”väärään aikaan” – Nyt hänelle ei anneta parasta lääkettä Helsingin Sanomat Kotimaa Lääkkeet - Tiina Rajamäki

LAINAUS Hesarin kirjoituksesta:” Outi-Maria Liedes kysyy: Miksi Kelalta puuttuu tapauskohtainen harkinta. Lääkärin arvion mukaan lääkkeen muutos voisi estää syövän leviämistä aivoissa.

JOS syöpään sairastunut potilas ehtii saada yhtä lääkettä, sen vaihtaminen myöhemmin markkinoille tulleeseen vaihtoehtoon voi olla mahdotonta. Outi-Maria Liedes, 66, sai kesällä 2018 tietää sairastavansa tupakoimattomien keuhkosyöpää. Liedes oli käynyt huonon olon takia useita kertoja lääkärissä. Erilaisia vaihtoehtoja huonovointisuudelle pohdittiin kahden vuoden ajan. Kun hänen vartalonsa oikea puoli yhtäkkiä halvaantui, Husissa tehtiin tarkat tutkimukset ja aivoista löytyi kasvain. Se oli keuhkosyövän etäpesäke. Keuhkosyöpä löytyi melko aikaisessa vaiheessa, mutta se oli silti ehtinyt levitä.

Outi-Maria Liedeksen keuhkosyöpä on tyypiltään ei-pienisoluinen, levinnyt keuhkosyöpä. Levinneeseen keuhkosyöpään ei ole olemassa parannuskeinoa, mutta nykyiset täsmälääkkeet hidastavat syövän etenemistä tehokkaasti. Tuolloin, kesällä 2018 Husin syöpälääkäri lääkäri määräsi Liedeksen ensilinjan hoitomuodoksi afatinibin (Giotrif-lääkkeen), joka tuolloin myös oli paras saatavilla ollut lääke. Se myös toimi ja hoitovaste oli hyvä, kasvaimet saatiin pois. ”Se aiheuttaa voimakkaita sivuoireita, eikä tutkitusti estä syövän leviämistä aivoihin. Tammikuussa 2023 minulta löydettiin uusi etäpesäke aivoista”, Liedes sanoo.”

ALKUVUONNA 2019 uusi lääke osirmetinibi (Tagrisso) hyväksyttiin peruskorvattavaksi keuhkosyövän hoidossa, vuosina 2021 ja tänä vuonna sen korvattavuus laajeni. Euroopan lääkeviraston Eman tiivistelmän mukaan osirmetinibiä annetaan potilaille, joilla on muutoksia EGFR-proteiinin geenissä. Jos potilas on saanut aiemmin toista lääkettä, tarvitaan T790-mutaatio Tagrisso-lääkkeen saamiseksi.

SUOMEN LÄÄKEVALMISTEIDEN KORVAUSPÄÄTÖKSET

… tekee Lääkkeiden hintalautakunta (Hila), joka on sosiaali- ja terveysministeriön alainen. Tutkimusten mukaan uudempi lääke, Tagrisso, estää etäpesäkkeiden syntyä paremmin kuin Giotrif. Tämä johtuu lääkäreiden arvion ja tutkimustyön perusteella siitä, että se läpäisee aivoveriestettä hyvin. Outi-Maria Liedestä hoitava Husin lääkäri määräsi hänelle uudempaa osirmetinibiä eli Tagrissoa, koska se aiheuttaa vähemmän sivuoireita ja estää paremmin etäpesäkkeiden syntymistä aivoihin. Kela ei siitä Liedekselle kuitenkaan myönnä korvauksia, koska sairausvakuutuslain edellyttämät ehdot eivät sen mukaan täyty.

Tagrisso-lääkettä voivat saada ne potilaat, joille lääke olisi ensilinjan hoito eli sellainen, joka aloitetaan ensimmäisenä hoitona diagnoosin varmistuttua. Lisäksi lääkettä voivat saada he, joilla on keuhkosyövässään sellainen mutaatio, jonka hoito edellyttää Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) mukaan juuri kyseistä lääkettä. Outi-Marian mukaan hän olisi oikeutettu Tagrisso-hoitoon, jos hän olisi saanut saman diagnoosin puoli vuotta myöhemmin, jolloin tämä lääke tuli Suomessa korvattavaksi. Kyse on kahdesta keskeisestä lääkekorvattavuuden kulmakivestä: hoidon ensisijaisuudesta ja siitä, minkä käyttöaiheen lääkeyritys on lääkkeelleen viranomaisilta hakenut. Tagrisson kuukausiannos maksaa apteekissa 5 700 euroa ja Giotrifin noin 2 000 euroa. KÄYTÄNNÖSSÄ Kela myöntää korvattavuuden Tagrissoon, jos potilas on sairastunut vuoden 2019 helmikuussa tai sen jälkeen.

Kelan mukaan syövän ensilinjan hoito tarkoittaa ensimmäistä potilaalle annettua ja yleisesti parhaana pidettyä hoitoa tiettyyn sairauteen. Toisen linjan hoitoa annetaan, jos ensimmäisen linjan hoito ei toimi tai lakkaa toimimasta. ”Syövän ensilinjan hoidon käsitettä tulkitaan Kelassa lääkkeiden myyntiluvan mukaisten käyttöaiheiden ja niiden myöntämiseksi tehtyjen tutkimusten kriteerien pohjalta. Lääkekorvausten ratkaisut perustuvat aina sen hetkisiin voimassa oleviin Hilan päätöksiin ja niiden perusteella laadittuihin Kelan korvausoikeuksien edellytyksiin. Samanlaisessa tilanteessa olevia potilaita kohdellaan samalla tavalla”, Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup sanoo.”

KELAN PERUSTELUT

”■ Uusimmankaan B-lääkärinlausunnon tietojen perusteella voimassa olevan Kelan päätöksen mukaiset osimertinibin korvausedellytykset eivät täyty, koska kyseessä ei ole ensilinjan lääkehoito, eikä kasvaimessa ole todettu EGFR:n T790M-mutaatiota. Tämän vuoksi sairautesi ei täytä osimertinibin korvaamisen edellytyksiä. LÄHDE: Kela”

OUTI-MARIA LIEDES – KELA EI KÄYTÄ TAPAUSKOHTAISTA HARKINTAVALTAA, JOKA SILLÄ ON

”MINÄ olen kuitenkin hyväkuntoinen ja haluan elää. En voi hyväksyä vastaukseksi sitä, että tässä on tällainen ongelma, vaan haluan tietää, kuinka se ongelma ratkaistaan”, Outi-Maria Liedes sanoo. Hän kertoo, että samaa keuhkosyöpää sairastanut nuoren potilastoverin kuolleen viime syksynä. Taustalla oli puutteellinen diagnoosi ja väärä ensilinjan hoito. Lääkäri yritti vaihtaa lääkettä siksi Tagrissoon. Potilas hankki lopulta lääkettä omilla rahoilla, kun ei sitä korvattuna saanut. ”Mutta liian myöhään”, Liedes sanoo.

Korvausjärjestelmän näkökulmasta Outi-Maria Liedeksen tapauksessa syövän mutaation tyypin toteaminen on ratkaiseva ongelma. Sillä jotta lääkkeen voisi saada, pitäisi varmentaa, että syövän mutaatio on juuri tyyppiä T790M. ”Neurologien mukaan on liian suuri riski ottaa koepala kasvaimesta, joka on aivoissa. Nestenäytteessä muualta vartalosta mutaatio ei näy ja niin se on usein”, Liedes kertoo. ”Näyttää siltä, että Kela ei käytä potilaiden korvaushakemuksia käsitellessään lainkaan harkintavaltaa, joka sillä lain mukaan on”, hän lisää. Liedes laskee aiheuttavansa nykyisellä syöpähoidollaan koko ajan terveydenhuollolle kustannuksia. Alkuvuodesta aivoista löytyneen etäpesäkkeen takia otettiin lukuisia magneetti- ja tt-kuvia. Hän käy sivuoireiden takia usein lääkärissä. Kelan mukaan syövän ensilinjan hoito tarkoittaa ensimmäistä potilaalle annettua ja yleisesti parhaana pidettyä hoitoa tiettyyn sairauteen. Toisen linjan hoitoa annetaan, jos ensimmäisen linjan hoito ei toimi tai lakkaa toimimasta.

”Syövän ensilinjan hoidon käsitettä tulkitaan Kelassa lääkkeiden myyntiluvan mukaisten käyttöaiheiden ja niiden myöntämiseksi tehtyjen tutkimusten kriteerien pohjalta. Lääkekorvausoikeuksia arvioitaessa ratkaisut perustuvat aina sen hetkisiin voimassa oleviin Hilan päätöksiin ja niiden perusteella laadittuihin Kelan korvausoikeuksien edellytyksiin. Samanlaisessa tilanteessa olevia potilaita kohdellaan samalla tavalla”, Kelan vastaava asiantuntijalääkäri Katariina Klintrup sanoo. LÄÄKKEIDEN hintalautakunta (Hila) käsittelee lääkevalmistekohtaisia korvattavuushakemuksia, joissa hakija on lääkeyritys. Kun hintalautakunta tekee päätöksen siitä, onko lääke korvattava vai ei, Kansaneläkelaitos ratkaisee potilaan kohdalla, onko lääke hänen tapauksessaan korvattava vai ei. Joidenkin lääkkeiden kohdalla Hila on rajoittanut lääkkeen korvattavuuden tietylle potilasryhmälle, esimerkiksi hoidon ensilinjaan.

Lääkkeiden hintalautakunnan (Hila) ylilääkäri Jyrki Vanakoski ei ota potilaskohtaisiin tapauksiin kantaa. Hän kuitenkin avaa lääkkeiden korvattavuuteen liittyviä perusteita. Jokaisen uuden lääkkeen kohdalla Hila punnitsee lääkkeen tehoa, turvallisuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Uuden lääkkeen kustannuksia arvioidaan laajemmin suhteessa muihin jo käytössä oleviin lääkkeisiin usealla terveystaloustieteellisellä mittarilla. ”Linjaus osirmetinibin korvattavuudesta perustuu tutkimusnäyttöön mutaatiosta. On huomattu, että vanhemmilla lääkkeillä hoidetut keuhkosyövät kehittävät vastustuskyvyn muille lääkkeille”, hän sanoo. T790M-mutaatio on siis keuhkosyövän tapauksessa merkki siitä, että vanhemmat lääkkeet eivät toimi.

”Jos edenneeseen syöpään on aloitettu hoito aiemmilla lääkkeillä, tämä voi olla takataskulääke, jolla voi silloin hidastaa taudin etenemistä”, Vanakoski sanoo. Vanakoski muistuttaa, että korvattavuuspäätöksiä säätelee sairausvakuutuslaki, sen mukaan minkä tahansa lääkkeen korvattavuus voidaan myöntää vain hyväksytyssä käyttöaiheessa. ”MEIDÄN on noudatettava lainsäädäntöä. On pystyttävä perustelemaan se, että kaikki potilaat tulevat kohdelluiksi tasa-arvoisesti. Toki tiedän ja ymmärrän, että syövän hoito monissa syövissä on edennyt kohti yksilöllistä hoitoa, ja käyttöaiheet eivät välttämättä aina seuraa mukana”, Jyrki Vanakoski sanoo. Yhä useammin syöpälääkkeiden kohdalla tulee vastaan tilanteita, joissa lääkeyritys ei hae viranomaisilta pientä potilasjoukkoa koskevaa käyttöaihetta. Sairausvakuutuslaki on tullut voimaan vuonna 1964 ja sitä on sen jälkeen paloittain päivitetty.

Outi-Maria Liedes on sitä mieltä, että lääkekorvattavuuteen liittyvät lait pitäisi päivittää niin, että potilaat saisivat tarvitsemaansa hoitoa lääkärien määräysten mukaisesti ilman byrokratian turhia esteitä. ”Aion jatkaa taisteluani järjestelmän epäkohtia vastaan. En olisi millään halunnut ryhtyä potilasaktiiviksi, mutta lopulta se oli välttämätöntä”, hän sanoo. HS on nähnyt Liedeksen lääkekorvaushakemukset Kelalle, kieltävät vastaukset niihin ja hänen valituksensa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ja kaksi valitusta eduskunnan oikeusasiamiehelle. Jälkimmäinen, tänä vuonna tehty on yhä eduskunnan oikeusasiamiehen käsittelyssä."

TIIVISTETTYNÄ: Ongelma on harkintavallan käyttämättä jättäminen, kun lakiudistus etenee hitaasti -jos ollenkaan.

@kela @stm #kela #keuhkosyöpä #reunallapelottaa #sosiaaliturva #stm #syopa #syopapotilaat #toivo

KIRJOITUKSIANI:

OUTI-MARIA LIEDES: Kohti modernia ja yksilöllistä syövänhoitoa - Mallimaa-hanke

VIERASKYNÄ - Matilda Heikkilä - Suomeen tarvitaan syöpästrategia

Kirjoitus ja Runo - Joka henkäyksellä on merkitystä

Vastasin kirjoitushaasteeseen - Kustannustehokkuutta syntyy, jos syöpä havaitaan riittävän aikaisin

kirjoitushaasteen vastaus 2:  - Keuhkosyövän stigma, kohtelu ja haluttomuus hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla

Tutkimuksiin pääsyvaikeuksien takia keuhkosyöpää ei usein voida parantaa

Keuhkosyöpä - Hoitoja & vaihtoehtoja ei etsitä - liian moni kuolee liian varhain

Keuhkosyöpä - Miltä tuntuisi, jos oireita ei uskota ja syöpä leviää??

Keuhkosyöpätietoisuus kk - leima, sairauden löytäminen ja hoito ontuvat

Syövän hoidot 

Syöpäsairaan ravitsemus 

Syöpä ja suun terveys 

Syöpään sairastuu joka kolmas 

Kun kuulet, ettet voi parantua - Keuhkosyöpä ja muut vakavat sairaudet 

Syöpä vs. harvinaissairaus

Kokemukseni - Tupakoimattoman keuhkosyöpä

Kokemukseni - Syöpäpeikon kainalossa

Keuhkosyövästä faktoja

Kirjoitukseni - Siskot, matka jolle kukaan ei halunnut blogiin - Hyvä elämä ja armo

Kirje - Sinä Perhanan Syöpä

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

ETTEI JÄÄ ELÄMÄTTÄ

Kuva Niko Laurila Photography

Olen kirjoittanut, vaikkei se täällä blogissa ole näkynyt. Runo-mietekirjayritelmää. Olen kirjoittanut myös 110 sivua tekstiä ja 22 uutta runoa. Kaikkiin omiin kipeimpiin asioihin en ole vielä kyennyt kurkistamaan.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!


JULKAISTAVAKSI TAI OMAAN KÄYTTÖÖN

Prosessi omakohtaisten asioiden kirjoittamisesta on ollut kipeä ja voimia vievä. Voimia vie myös vointi, jota ei käy kehuminen. Ehkä juuri siksi olen vähän vimmaisena naputellut. Kun vielä voin. Välillä on haastavaa, välillä helpompaa. Vielä tarvitsen lisätuumailua ja lukukertoja. Haluanko jotain muistoksi vain - rakkaalleni – läheisille ja päätyykö jotain ehkä julkisemmaksi. Sanoittamalla asioita ne jäsentyvät ajallisesti ja ajatuksellisesti kohdilleen. Tein listan asioista aikajanan muodossa hoksasin, että onhan tässä ollut monenlaista. Asioihin turtuu ja tottuu, kun ne ovat käsillä ja on elettävä eteenpäin.

ISOJA JA MERKITYKSELLISIÄ

Olen kelannut monenlaisia. Ihmiselon aikajanaa, empatiakyvyn katoamista - isossa mittakaavassa ja kylmässä yhteiskunnassamme. Sitä, mitä on ihminen ilman toisia. Koen, että muiden kanssa koetut hetket ovat sitä syvintä onnea. Millä muulla on niin suurta merkitystä kuin tunteilla ja hetkillä, jotka koemme toistemme kanssa – tai täydelliset hetket itseksemme. Niistä hetkistä kertyy muistoja, joita ei mikään maailman mahti voi meiltä viedä. Muistiin jäävien hetkien ei tarvitse olla suuria. Arkisia – ruokaa ja sanailua, pieni naurunhörähdys. Jokaisella on hetkiä, joissa on tuntenut iloa, hyvää mieltä ja kiitollisuutta. Monella on taitoja, joiden avulla voi kokea mielihyvää ja merkityksellisyyttä. Koemme tyytyväisyyttä, jos osaamme suunnata katseemme itsemme vähättelyn ja puutteiden miettimisen sijaan hetkiin ja pieniin hyviin asioihin. Aina voi jakaa omaa hyvää tuultaan huomioimalla muitakin.

ELÄMÄTTÖMYYS

Toisilla on tapana tarttua elämässään mielestään pielessä oleviin asioihin. Antaa kateudelle, vertailulle ja synkille ajatuksille valtaa. Kadehtiminen ja vihaamaan keskittyminen on kuluttavaa. Jos hoidettaisiin ensin oma tonttimme?
 Voi myös miettiä omia ihmisiään, ovatko nuo kaikki hyväksi ja heidän seuransa tarpeen? Ehkä asialle voisi tehdä jotain, vähentää aikaa ei niin voimaannuttavien parissa tai jotain? Kaikkien ajatuksenkulkua ja valintoja on mahdoton ymmärtää. 

Elämä on TÄSSÄ. Ellei elettävä elämä ole aina niin ihanaa, niin on meillä unelmat, joihin voi paeta. Unelmointi on ilmaista ja se onnistuu kaikilta. Vain taivas on rajana, jos sekään. Mieli ja mielikuvitus ovat sellainen voimavara, että ne kannattaa pistää töihin. Ei meidän tarvitse saada kannuksia eikä olla isompia ja tärkeämpiä kuin olemme. Meillä pienenpienillä on, ihan sinällään ja sellaisenaan oma olemassaolon merkityksemme. Eletään, ettei jää elämättä!

 

#armo #haave #kiitollisuus #mielenrauha #reunallapelottaa #toivo


Kirjoituksia:

RUNO - Jos voisin

RUNO - Jos tietäisi

RUNO - Itsetutkiskelua

RUNO - Uskalletaan

RUNO - Unelmat

RUNO - Aina on lupa haaveilla

RUNO - Parantavalla siveltimellä

RUNO - Onhan vielä olemassa kaunista ja hyvää

RUNO - Olennaisen hoksaaminen

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

RUNO - AINA JOTAIN

Elämä joskus naurattaa. Toisinaan elämästään voisi siirtää jotain tuonnemmas tai vaikka lahjoittaa jollekulle vähän.

Ei vaan. Jokaiselle kuuluu oma polkunsa. Kesäksi kuntoon projektini on yhtä vastatuulessa kuin kevätsääkin. Harmaata, kylmää, ankeaa.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

NOUSUKIITOA EI NÄKYVISSÄ

Hieman vihreänä joskus katselen toisten matka- ja touhukuvia. Minäkin haluaisin. Köpöttelylenkkejä olen tehnyt, mitä nyt kykenen. Mikko Alatalon konsertissa viikko sitten suoraan autosta teatterille. Tuttua, rutinoitua. Lapsuudesta tähän asti tuttua.

Suuri motivaattori liikkua on mieheni ”kunnostama” sulkapallokenttämme. Innoissaan hän jo ajeli lehtiä ja oksia päreiksi ruohonleikkuri-pollellaan. Pienestä on miesten ilot tehty 😉. Ensi läpsyt sulkapalloa otettiin 23.4. Peli oli kymmenen pisteen ja taukoja tarvitsin kolme. Pelattu on nyt 5 kertaa. Enempään en ole kyennyt. Rintapuristus & ahdistuksen tunne ei hellitä. Kävelymatkaa eikä pelejä ole pystytty lisäämään. Paleluni on myös aika infernaalista.

Oli kardiologin välitsekkaus ja kirjoitin hoitajalle kuulumiset. Pikalähetteellä makoilin eilen tuntikaudet päivystyksessä. Ajatuksena oli varmistaa, ettei sydänläpässä ole hyytymää ja ettei keuhkoissa ole mitään ylimääräistä. 

NO AINA JOTAIN LÖYTYY

No, jotain sieltä löytyi. Joku alue keuhkossa oli painunut, voi olla pitkän pintahengityksen aiheuttamaa? Koronan jälkitautia ja muuta miettivät, ottivat uuden näytteen - nega tietty. Arvoitus vielä. Kehotus olla yhteydessä hoitotahoihin. Tekstit eivät tunnu siirtyvän, edes Kantaan. Keuhkopuolen välitsekkaus on nurkan takana, joten alkuviikosta otan sinnw yhteyttä. Kardiologialta jo kyselivätkin niitä.

Jotain pielessä on jostain syystä. Nitroa saan luvan kanssa nappailla tarvittaessa oikein urakalla. Totuttelen pitämään suihketta koko ajan mukana. Toiveena olisi yhä päästä kesällä ”kirmaamaan” runsain mitoin sulkapallon ja mieheni perässä. Elättelen toivoa, että kesälämpimillä sujuisi pidemmät lenkit. Ehkä tämä taas tästä.

Sarkastiseksi ja mustahkoksi kärvähtänyt mieleni lähti taas suoltamaan JOTAIN 😉

 

AINA JOTAIN

 

PITÄÄKÖ AINA OLLA JOTAIN,

ARKEA, ELOA MUUTTAVAA?

TARVIIKO AINA OLLA JOTAIN,

UUTTA, VANHAA, LISÄÄ?

 

JOSKUS, KUN AINA JOTAIN,

MITÄ EI NIIN JAKSAISI,

EI SUOSIOLLA SULATTAISI,

MIHIN NIIN JO KYLLÄSTYI.

 

VAAN - AINA JOTAIN,

PAREMPI KUIN EI MITÄÄN.

VIELÄ PIIRTYY SYKEKÄYRÄ,

YHÄ JATKUU ELON YMPYRÄ.

VIELÄ SULAA SOKERI SUUSSA.

AINA JOTAIN TOIMII, PELAA.Kamala luonto 21-3214

Kamala luonto - 2398


#ahdistus #armo #kipu #reunallapelottaa #runo #toivo

 

Kirjoituksia:

RUNO - Reunalla pelottaa

RUNO - Nyt on näin

Sairastaminen käy työstä

RUNO - Iloa etsimässä

RUNO - Hyvin sä vedät

RUNO - Musiikin avulla

RUNO - Kestä vielä

RUNO - Jos käykin hyvin

Vahvaa suorittamista

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

RUNO – VANHENEVAN VALITUS

Kuva Raimo Ahonen - Väsynyt varpuspöllö 

Ei tiennyt nuorena, miten hento on unen laatu keski-iässä. Ei uskonut kuvauksia, valituksia vanhenevien. Ei voinut ajatella, että voi kieppua tunteja unta odottaen, kylkeä kääntäen. Eipä tajunnut, että parin tunnin valvominen heittää sisäisen kellon sekaisin. Miten pieni muutos voikaan sekoittaa monen tulevan päivän jaksamisen ja rytmin.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

ONNEKSI EI TIENNYT EIKÄ USKONUT

… ettei uni aina virkistä. Pienet unipätkät ja horroksen kaltaiset näemmä kuitenkin hengissä pitävät. Eipä tiennyt, että arkiset huolet poistavat unen vieden nukkumattia odottavan ajatusten kehään - Jossittelun ja tulevaan pelon -maahan Unimaan sijaan.

Joka väittää, että ihminen voi sisulla tehdä ja jaksaa. Joka kuvittelee, etteivät arkiset huolet vaikuta jaksamiseen. Sanon vaan – vähänpä tiedät.
Sisulla, päättämisellä, huippupatjallakaan ei kunnon unia saa seurakseen. Kropan kolotuksia, kipukohtia ei poista tahto, ajatus, jousitus, patjan vyöhykejako ja tyynyvalinta.
Joka ei tiedä millaista on, kun ei saa nukuttua kunnon unia. Silloin on kovin, kovin onnekas. Uskallatko kuulla Vanhenevan valituksen?

 

VANHENEVAN VALITUS

 

VIIKONLOPUN ALKAESSA,

VALVOT PIDEMPÄÄN ELOKUVAN KATSOEN.

NUKKUMAAN MENNESSÄ,

UNTA PITKÄÄ, AKKUJA LATAAVAA TOIVOEN.

 

KROPAN KREMPAT ÄHKITYTTÄÄ.

ASENTOA ETSIESSÄ ÄRSYTTÄÄ.

RUKOILET HILJAA MIELESSÄ,

UNIA AIVOJA NOLLAAVIA.

 

PIENIKIN VAIHDOS PÄIVÄRYTMISSÄ,

PITÄÄ UNEN VIRNUILLEN LOITOLLA.

EI AUTA LAMPAIDEN LASKUTOIMITUS,

EI HUOLTEN JORPAKKOON TOIVOTUS.

 

AAMUSI VALKENEE, TAHDOT TAI EI,

KOLOTUKSIA, VÄSYMYSTÄ VENYTELLEN.

UNI LISÄVIRTAA, VOIMAA TARJOILE EI,

NUKKUMATTI HUOKAA PÄÄTÄ PUISTAEN.

 

JOS VAAN VOISIN.

JOKAISELLE UNEN SOISIN.

JOS VAAN VOISIN,

VANHENEVAN HUOLET, 

KREMPAT POISTAISIN.

 

PYYDÄN, ARMOASI RUKOILEN,

ANNATHAN UNEN RAUHOITTAVAN.


Sarkasmilla Kamala luonto 22-328

Sarkasmilla Kamala luonto 21-3283

#armo #kipu #mielenrauha #reunallapelottaa #runo #toivo


Kirjoituksia:

Ajan kulumisesta

Vanhemmiten

RUNO - Jos käykin hyvin

RUNO - Nyt on näin

RUNO - Jos voisin

RUNO - Elämisen arvoista elämää

Sietää, sietää

OMA KOKEMUS - Töissä sairaana

RUNO - Ihmisparkaa hioo kyyneleet

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.