SYDÄN - MITRAALILÄPPÄVUOTO- JA LEIKKAUS

Mitraaliläppävuoto  väridobbler Terveyskylä 
Mitraali – eli hiippaläpän vuoto on toiseksi yleisin leikkaushoitoa vaativa läppävika. Vasemman kammion supistuessa hiippaläppä ei sulkeudu, kuten pitäisi, vaan osa verestä ohjautuu taaksepäin. Vika on läpän rakenteessa tai itse läppä on normaali, mutta muun sydänsairauden vuoksi vasen kammio on laajentunut siten, että läppä ei riitä sulkemaan sen ja vasemman eteisen välistä aukkoa.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

MITRAALILÄPPÄVUOTO

Sydämessä läpät estävät veren takaisinvirtauksen. Läppävikoja on kahdenlaisia. Mitraali- eli hiippaläppä sijaitsee sydämen vasemman eteisen ja kammion välissä. Sen muodostaa kaksi purjemaista kalvoa, jotka muistuttavat piispan hiippaa. "Hiipat" ovat erillään, kun veri virtaa sydämen lepovaiheen aikana eteisestä kammioon. Kun kammio supistuu, hiippapurjeet painautuvat toisiaan vasten ja estävät veren takaisinvirtauksen eteiseen.

Vika voi olla läpän rakenteessa. Se voi vuotaa eli "falskata", jolloin verta kulkeutuu väärään suuntaan takaisinpäin. Läppä voi olla normaali, mutta muun sydänsairauden vuoksi vasen kammio on laajentunut eikä normaali läppä riitä sulkemaan sen ja vasemman eteisen välistä aukkoa. Osa verestä pääsee vasempaan eteiseen ja osa oikeaan suuntaan eli aorttaan. Vasen eteinen laajenee, ja paine välittyy keuhkoverenkiertoon ja ajan kuluessa sydämen oikealle puolelle. Sydämen seinämä paksunee, sitten venyy, ja tuloksena voi olla sydämen laajentuma ja jopa vajaatoiminta. Läppävika voi olla synnynnäinen tai syntymän jälkeen kehittynyt. Läppätulehduksen eli endokardiitin, sydäninfarktin ja sydänlihassairauden aiheuttamat läppäviat ovat ”hankittuja” läppävikoja.

TUTKIMUKSET

Sydänläpät Terveyskirjasto 

Läpät aukeavat ja sulkeutuvat sydämen sykkeen tahdissa. Lääkäri kuulee stetoskoopilla läppien sulkeutumisäänet sekä sydämen sivuäänet ylimääräisinä ääninä normaalien sydänäänten välissä. Diagnoosi ja vaikeusaste arvioidaan ultraäänitutkimuksella. Vasemman eteisen koko ja vasemman kammion supistusvoima (EF) arvioidaan. Muiden läppien tila tarkastetaan. Keuhkoverenkierron paine arvioidaan. Tilannetta voidaan täydentää ruokatorven kautta tehtävällä ultraäänitutkimuksella.

MITRAALILÄPPÄVUODON OIREET JA LÄÄKITYS

Useimmiten hiippaläpän vuoto kehittyy hitaasti. Äkillinen vuoto voi liittyä läpän tai sen tukirakenteiden vaurioitumiseen esim. sydäninfarktin tai läppätulehduksen yhteydessä. Valtaosassa prolapsitapauksista läppä ei vuoda tai vuoto on määrältään vähäinen. Tällöin ennuste on hyvä. Länsimaissa läpän primaarinen vuoto johtuu usein joukosta vikoja, joita kutsutaan yhteisellä nimellä prolapsi. Osa läpästä pullistuu tai luiskahtaa vasemman eteisen puolelle, jolloin läpän reunat eivät asetu tiiviisti vastakkain, vaan jää aukko, josta veri karkaa taaksepäin eteiseen. Prolapsin klassisessa muodossa läppäpurjeisiin kertyy poikkeavaa pehmeää materiaalia, joka paksuntaa läpän liian suureksi ja haittaa sen sulkeutumista.

Verisuonia laajentavalla lääkityksellä (ACE:n estäjät, ATR:n salpaajat) voidaan lievittää oireita. Sydämen toiminnan heikkeneminen johtaa rasituksessa ilmenevään hengenahdistukseen ja fyysisen suorituskyvyn laskuun. Koska vian etenemistä ei voida ennakoida, läppävikaa pitää seurata Muita oireita ovat rintakipu, sydämen tykytys ja sydämen vajaatoiminnasta johtuvat turvotukset. Läppävika tulisi korjata ennen tätä vaihetta. Vaikea-asteisen läppävian seuraus on sydämen pumppauskyvyn aleneminen ja vajaatoiminta.

LEIKKAUS

Hiippaläpän vuodon hoito on läppäleikkaus. Leikkaus on tarpeen, kun läppävikaan liittyviä oireita alkaa esiintyä. Ilman oireitakin, kun vasen kammio laajenee (loppusystolinen läpimitta vähintään 45 mm) tai supistusvoima osoittaa ensimmäisiä heikkenemisen merkkejä (EF 60 % tai vähemmän). Lisäperusteina eteisvärinätaipumus tai merkittävä keuhkovaltimopaine, tietyt läppävian rakennepiirteet ja suuri todennäköisyys läpän korjattavuudesta. Avosydänleikkauksessa läppä korjataan aina kun se on mahdollista. Muutoin asennetaan biologinen tai mekaaninen tekoläppä. Tarvittaessa läppäaukkoa voidaan pienentää tukirenkaalla.

Jos vasemman kammion toiminta on vahvasti heikentynyt (EF alle 30 %), hoitoratkaisut tehdään yksilöllisesti. Leikkausrobottia käytettäessä leikkaus tehdään pienistä kylkiluuväleihin tehtävistä aukoista. Tietyissä tapauksissa, hiippaläpän vuotoa voidaan lievittää katetriteitse tehtävällä toimenpiteellä (MitraClip®).

TEKO- JA BIOLÄPÄT

Tekoläpällä sydämen toiminta voidaan yleensä palauttaa melkein normaaliksi. Tekoläppiä on kahta lajia. Biologiset läpät (bioläpät) tehdään sian tai naudan läppä- tai sydänpussikudosta käyttäen. Mekaaniset läpät tehdään keinoaineista. Bioläpät kestävät ainakin 10–20 vuotta, mekaaniset läpät vielä pidempään. Bioläppäleikkauksen jälkeen tarvitaan verihyytymätaipumuksen takia verenohennushoitoa (antikoagulaatiohoitoa) vain muutamien kuukausien ajan. Mekaaninen edellyttää pysyvää hyytymistä estävää verenohennuslääkitystä. Toistaiseksi varfariini (Marevan®) on ainoa tekoläppäpotilaalle sopiva verenohennuslääke.

LÄPPÄVIKOJEN EHKÄISY

Merkittävä osa hiippaläpän vuotovioista syntyy sepelvaltimotaudin tai kohonneen verenpaineen seurauksena. Näitä tiloja ehkäisemällä ja hoitamalla voidaan läppävikojen vaaraa jonkin verran vähentää.

Kirjoituksen tekstiä olen omavaltaisesti muokannut käyttäen allaolevan linkkiluettelon Sydän.fi:n Ylilääkäri Mikko Syvänteen, Terveyskylän kirjoituksia ja Lääkärikirja Duodecim Raimo Kettusen kirjoitusta. Linkit löytyvät linkkiluettelosta.

Lisälukemisena suosittelen kahta viimeistä linkkiä, jossa on lisätietoa leikkausarvioinnista ja itse leikkauksesta.Linkkiluettelo:

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

SYDÄN - RAKENNE JA TOIMINTA

Sydän on lihaspumppu, joka muodostuu neljästä lokerosta: kahdesta eteisestä ja kahdesta kammiosta. Sydämen toiminta tapahtuu kammioissa. Sydämen oikean puoliskon kautta kiertää vähähappinen veri keuhkoihin. Vasen puolisko pumppaa keuhkoista tulevan hapettuneen veren aorttaläpän kautta kaikkialle elimistöön. Verisuonet jakautuvat kolmeen eri päätyyppiin: valtimoihin, laskimoihin ja hiussuoniin.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

ETEISET JA KAMMIOT

Eteiset ottavat vastaan sydämeen tulevan veren ja toimittavat sen kammioihin eteenpäin pumpattavaksi. Eteiset erottaa toisistaan ohut väliseinä eli septum. Seinämissä on aktiivisesti supistuvaa lihaskudosta, joka auttaa kammioiden täyttymisessä ja tehostaa sydämen pumppausvoimaa. Eteisissä on umpipussimainen uloke, jota kutsutaan eteiskorvakkeeksi.
Kammiot tekevät sydämen varsinaisen pumppaustyön, jonka perusteella määritetään sydämen toimintavaiheet, systole ja diastole. Oikea kammio on pienempi ja ohutseinäisempi, koska se pumppaa verta keuhkovaltimoon. Vasen kammio tarvitsee suuremman koon ja paksumman seinämän pumpatakseen verta eri puolille elimistöä valtimoiden kautta. Oikean ja vasemman kammion välissä olevaa sydänlihaksen osaa kutsutaan kammioväliseinäksi.

SYDÄMEN LÄPÄT

Sydämessä on neljä läppää huolehtimassa veren oikeasta kulkusuunnasta toiminnan eri vaiheissa. Ne siis estävät veren virtaamisen väärään suuntaan. Läpät aukeavat ja sulkeutuvat sydämen sykkeen tahdissa. Läpät ovat: 
  • kolmiliuska- eli trikuspidaaliläppä oikean eteisen ja kammion välissä
  • keuhkovaltimo- eli pulmonaaliläppä oikean kammion ja keuhkovaltimon välissä
  • hiippa- eli mitraaliläppä vasemman eteisen ja kammion välissä
  • aorttaläppä vasemman kammion ja aortan välissä
Keuhkovaltimo- ja aorttaläpässä on kolme puolikuun muotoista läppäpurjetta. Eteis-kammioläpät ovat rakenteeltaan samanlaiset, paitsi että oikean puolen läpässä on kolme ja vasemman puolen läpässä kaksi läppäpurjetta. Läppäpurjeisiin kiinnittyvät ohuet läppäjänteet, jotka jännittyvät läpän sulkeutuessa ja estävät sitä retkahtamasta eteisen puolelle. Läppäjänteet kiinnittyvät kammion seinämään nysty- eli papillaarilihasten välityksellä. Läppäpurjeiden tyvet kiinnittyvät sidekudoksiseen renkaaseen.

SYDÄNPUSSI on sydäntä ympäröivä sidekudoksinen kalvo. Se koostuu sisä- ja ulkolehdestä. Lehtien välissä on normaalisti pieni määrä kudosnestettä voiteluaineena. Sairaustiloissa nesteen määrä voi huomattavasti lisääntyä.

VERENKIERTO

Biologiikka_verenkierto

Verisuonet jakautuvat kolmeen eri päätyyppiin: valtimoihin, laskimoihin ja hiussuoniin.
Sydänlihaksen supistuminen kohottaa sydämessä olevaa painetta niin paljon, että veri virtaa verisuoniin. Veri virtaa sydämeen suuria laskimoita pitkin. Yläonttolaskimo tuo verta kehon yläosista ja alaonttolaskimo kehon alaosista, sydämen oikeaan eteiseen. Sieltä veri etenee kolmiliuskaläpän eli trikuspidaaliläpän läpi oikeaan kammioon.

Oikea kammio pumppaa veren keuhkovaltimoläpän eli pulmonaaliläpän kautta keuhkoverenkiertoon. Keuhkoverenkierron hiussuonissa eli kapillaareissa veri luovuttaa kehossa muodostuneen hiilidioksidin keuhkorakkuloihin uloshengityksen mukana poistettavaksi. Samalla happi siirtyy keuhkorakkuloissa hengitysilmasta verenkiertoon. Keuhkoista happeutunut veri kulkee keuhkolaskimoita pitkin sydämen vasempaan eteiseen, josta veri virtaa hiippa- eli mitraaliläpän kautta sydämen vasempaan kammioon.

Vasen kammio pumppaa veren valtimoverenkiertoon aorttaläpän läpi. Valtimoverisuonet vievät verta kudoksille, jossa veri luovuttaa happea kudosten tarpeisiin ja ottaa mukaan kudoksiin kertyneen hiilidioksidin. Hiilidioksidipitoinen veri palaa sydäntä kohti laskimosuonia pitkin.

Kirjoituksen tekstiä olen omavaltaisesti muokannut käyttäen allaolevan linkkiluettelon Sydän.fi:n Ylilääkärien Mikko Syvänteen ja Anna-Mari Hekkalan tekstejä ja Terveyskylän kirjoituksia. Verenkierto-kappale lainattu Terveyskylästä

VAHVA SUOSITUKSENI on tutustua Biologiikka-sivuun (linkki alla) sekä sen YouTube-videoon, jossa verenkierto ym. on havainnollisessa muodossa.

Linkkiluettelo:

Sydön.fi - Sydämen rakenne Syvänne ja Hekkala


#reunallapelottaa #sairas #sydan #sydanlihas #sydanfi #terveyskyla #verenkierto


Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

EPEK JA HUONO OMATUNTO

Talven toistaiseksi voimallisin myrsky pyrytti ja puski lunta oikein urakalla. Aura-autot kulkivat ja yrittivät parhaansa. Nollakelillä lumentyöntely käsipelillä käy työstä. Lumitöiden tekeminen on hyvää arkiliikuntaa ja tuloksen näkee heti. Myönnän, että PATTIIN OTTAA, kun en pysty auttamaan. Ketuttaa, koska lumentyöntely on ihan kivaakin, kun tuloksen näkee ja kroppakin kiittää.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

EPEK = EI PYSTY EI KYKENE

Tunnustan eilen vähän villiintyneeni. Harjasin sisääntulon muutaman portaan lumet, raappasin auton yhden sivuikkunan ja harjasin muutaman vedollisen lunta auton katolta. Valikoin elintarvikkeita kaupassa. Eikö ole huikeaa? On toivottavaa ja suotavaa, että huolehdin lihaskunnostani. Läheisilleni ja itselleni vielä suotavampaa on, että ymmärrän omat rajani ja rajoitukseni. Ulospäin ei näy väsymys, rytmihäiriöt, rintakipu ja huimaus. Tiedän useita miehiä, jotka ovat tuupertuneet lunta luodessaan. En aio olla niin urhea, että pääsisin tuohon joukkoon.

HUONOMMUUS

Olen käynyt potilasyhdistyksen liikuntakurssin ja muutamia kertoja sydänfysioterapeutilla. Kuntoutuskurssilla oli liikunta- ja fyysisen jaksamisen harjoitteita, kartoitusta ja keskusteluja. Lopputulema oli, että päivän, hetken ja omien tuntemusten mukaan pitää tehdä. Tai jättää tekemättä. Onneksi muina vuodenaikoina on liikkumisen osalta helpompaa (paitsi hellekaudet). Onneksi on parempia päiviä, hyviä hetkiä ja toisinaan ihan ookoo olo.

Muistan mainiosti miltä tuntui kyetä monenlaiseen. Lasten kanssa oli riemullista lumilinnan rakentamiset tai tehdä lumiukkoja ja lumiyhtyjä. Lumen työntely on ok, ellei ole kiire ja muita muuttujia. Joku sisäänrakennettu häpeä tai pärjäämisen pakko aina yrittää kolkutella omatunnossa, vaikka hyvin tietää, että parempi jäädä pirttiin. Sankarin leikkiminen ja infarktin hankkiminen ei tunnu tavoittelemisen arvoiselta.

OLEN ONNEKAS

Tiedän, että naputteluni voi tuntua sairaalassa, kuntoutuslaitoksissa ja vuoteenomana olevista hurskastelulta. En edes yritä heittäytyä heidän nahkoihinsa. Sen tiedän, että ihmisarvo ja arvostus eivät riipu siitä, mitä juuri nyt on. Jokaisella on oma erityinen matkansa ja ilman urotöitäkin jokainen jättää jälkensä maailmaan ja erityisesti kunkin läheisiin. Kunkin matka sivuuttaa ja tuo lisänsä muiden elämään, opettaenkin.

Olen onnekas kyetessäni itse liikkumaan. Pystyn puuhastelemaan pieniä kodin askareita. Ajatus ja sormet juoksevat näppäimellä. Kykenen tuomaan lohtua ja ajatuksia muille. Olemaan yhä läsnä läheisimmilleni. Olen onnellinen ja onnekas.

TÄYDELLISYYDEN HARHA

Myrskykin laantui aikanaan, kevät saapui ja lumet sulivat. Kruunua ja palkintoa ei anneta, vaikka rehkisi itsensä hajalle arjen sankarina. Moni asia voi juuri sillä hetkellä tuntua erityisen tärkeältä ja velvoittavalta. Myöhemmin ajateltuna se oli pieni pisara ajan kulussa. Jota ei muistele erityisemmin ennen seuraavaa myrskyä tai talvea.

Mitä on edes täydellinen kasvatus tai vanhempi, kumppani? Jos Jani-Petteri saisi vanhemmiltaan täydellisen kasvatuksen, niin miten hän pärjäisi, kun vähemmän täydellinen tarhakaveri tönäisee ja sanailee ilkeästi? Jos oppisi täydelliseksi, niin miten pärjäisi epätäydellisessä maailmassa tuhansien muuttujien keskellä?

RIITTÄVÄSTI

Riittämättömyyden tunne tekee elämästä ilottoman ja ankean. Se jättää huomaamatta elämän kultareunat ja pienet hyvät asiat ympärillämme. Pyyteletkö mielessäsi anteeksi, kun et jaksa? Vellotko elämäsi konditionaaleissa? Olisiko pitänyt, pitäisikö? Olisiko parempi? Ovatko toisten odotukset ja olettamukset niitä oppimiasi mielen mörköjä, joita oletat muilla olevan ja mietit mitä muut ajattelevat? Kenties olet tottunut siihen, että kaikki on sinun syytäsi?

Toisinaan ajatukset voivat kummuta lapsuudenkodista, läheisen narsistisista ja määräilevistä ajatuksista, joihin on itsekin ajan saatossa alkanut uskoa (tai ajoittain alistut päästäkseen tilanteista helpommin)? Toisen manipulointi ja syyllistäminen jättää arvet, vaikkei kauempaa katsoen ymmärrät, ettet itse edes tehnyt mitään väärää.

HERKKYYS

Herkät ja hauraat useimmiten alistuvat muiden tahtoon. Huomatessaan pääsevänsä helpommalla saattaa valita alistumisen ja hiljaisen miellyttämisen tien. Elämä voi mennä sellaisiksi, jossa etukäteen pohtii ja toimii, ettei vaan aiheuta epämieluisia tilanteita. Melkein jo pyytelee anteeksi etukäteen olemassaoloaan.

Sairaus ja masennus aiheuttavat usein huonoa omaatuntoa. Tulee syyllinen olo, jos työpaikalla toiset joutuvat paikkaamaan ja kotona muut tekemään arkisia askareita, joita aiemmin oli hoitanut. Aikaperspektiivin kautta funtsaillen, voi tuumailla: en jaksa koko pihaa, hkä pienen polun tai kenties auton voi siirtää lähemmäs ajotietä. Kevättä kohden mennään. Lumetkin sulavat aikanaan ja myrskyt aikanaan unohtuvat.

Loppuun kevennystä ja tsemppiä kaikille lumitöissä rehkiville.

Piirros Mika Ijäs, lainattu fb-sivulta Kirkko Suomessa.

#armo #epek #myotatunto #reunallapelottaa #sairas #toivo


Kirjoituksia:

Myötätunto

RUNO - Uskalletaan

Sietää, sietää - Sietokyvystä

Uskallus

Sairastuneet ja läheiset

RUNO - Heikkous

Lopulta olemme yksin

RUNO - Itsetutkiskelua

RUNO - Lempeydellä

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

RUNO - HILJAISUUS

Hiljaisuus kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa. Sanomattoman ja sanattoman, sanomatta jätettävän. Melusaasteen keskellä turtuu ympärillään olevaan. Katseesta, eleistä, ryhdistä, olemuksesta voi aistia, tunnistaa ja ymmärtää. Joskus hiljaisuus antaa tilaa hengittää syvemmin. Eheyttää, lähentää, parantaa.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

OPPIESSAAN OLEMAAN

 ... hiljaa itsekseen ja yhdessä voi voimaantua. Aistit ovat paremmin hereillä hiljaisuudessa. On lohdullista vetäytyä hiljaisuuteen, paikkaan ja hetkeen, jossa ei tarvitse olla vuorovaikutuksessa muihin. 

Kannattaa tehdä matka itseensä, hiljaisuudessa.


 HILJAISUUS


KOSKEMATON HILJAISUUS,

VANKKUMATON LUOTTAMUS,

TURHA POIS VARISSUT,

POLKUAMME KARAISSUT.


HILJAISUUTTA AISTIEN,

KATSOEN YLI HUOMISEN,

REPUSSA EILISET, KOETUT,

MENNEEN TUULET KIPEÄT.


LUVATEN, LUOTTAEN,

HORJUMATTA TUKIEN,

YHDESSÄ TAIVALTAEN,

TOISIIMME NOJATEN.


HYVÄKSYVÄ HILJAISUUS,

SIELUJEN YHTEYS.

ÄÄRELLÄ TYYNEYDEN,

SANATTOMAN YHTEYDEN.


TAKKATULEN LOISTEEN HENNON,

SANAILUN KEPEÄN LENNON,

HETKELLÄ HILJAISUUDEN KERRON,

RAKASTAN JA TAHDON.#mielenrauha #onni #rakkaus #reunallapelottaa #runo #toivo

Kirjoituksiani:

RUNO - Jos voisin 

RUNO - Liikaa kasattu 

Arkeesi mietteitä 

RUNO - Itsetutkiskelua 

RUNO - Seesteisyys

Vanhemmiten 

RUNO - Olen tässä 

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

ETSI NELIAPILAA

Tulisi elää suunnitellen, toteuttaen ja tavoitteellisesti. Huolehtia kunnostaan ja akkujensa lataamisesta. Korona-aika vähensi harrastamisen ja elämysten mahdollisuuksia. Monelle tänä outona pandemia-aikana on valjennut, että itsensä kanssa sitä on karhunpaininsa painittava 24/7. Jos pärjää peilistään löytyvän kanssa, on asiat melko hyvin. Olisi aika jees, että tuon tyypin kanssa olisi kiva olla.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

REUNAEHDOT

Moni ei kykene heittäytymään ja tekemään sitä, mitä oikeasti haluaisi ja mistä haaveilisi. Pienituloinen tai muihin sidottu, kuten perheen elättäjä ei ilman säästöjä ja seuraamuksia voi heittäytyä kokeilemaan uutta. Ei vaan voi ex tempore muuttaa ykskaks tai lähteä reppureissuun. Ei panostaa taiteelliseen puoleen ja jättää tylsän duuniinsa. On turha taistella tuulimyllyjä vastaan. JOS jollekin asialle ei juuri siinä ajassa voi mitään, niin paras hyväksyä ja miettiä Mitä voisi.

UNELMOI

Mieti, mitä välttämättömyyksien lisäksi voisit tehdä, jotta elämäsi olisi siedettävää. Toisinaan ja useammin ihan kivaakin. Sellaista, että joskus joku pieni aiheuttaisi empatiareaktion, hymyn tai saisi sinut nauramaan. Jotta edes toisinaan riemastuisit luonnon kauneudesta, pakkasesta, hellepäivästä, oravan leikeistä. Lähimmäisistä, joista huomaisi jokaisen hyvät ja huonot puolen, mutta voisi tulla niiden ja itsensä kanssa toimeen.

Unelmoinnissa ei ole mitään vikaa. Ihan kohtuuttomia haaveiden pilvilinnoja ei ehkä kannata rakentaa, ettei niin helpolla romahtaisi jos epäonnen sattumukset koputtaisivat olkapäälle. Jos on tavoitteellisia unelmia niin mikäpä estää: syö terveellisemmin ja urheile niin että kehityt, touhuile ja yritä kerta toisensa jälkeen, jotta tulisit paremmaksi. Tee sitä, mistä saat henkistä pääomaa ja voimavaroja kohdata arjen muuttujia ja haasteita.

VÄHÄNKIN VOI OLLA RIITTÄVÄSTI

Materia ei takaa ihmismielen hyvinvointia. Rahaa tarvitaan, mutta se ei takaa onnea, vaikka helpottaisi elämää. Osaansa ei voi valita, joten niillä eväillä mennään ja pinnistellään mitä on. Kanssaihmisien keskusteluja kuunnellessa voi oivaltaa miten monissa vaikeissa elämäntilanteissa ja kohtaloissa monet ovat nyt (tai ovat olleet). 

Itselleen voi tuottaa pienilläkin asioilla paremman mielen, asioilla, jotka eivät maksa mitään. Kokeile vaikka muistaa toista muutamalla sanalla. Hymyile kohdatessa ja aidosti kuuntele. Kehu toista ja huomaa jotain hyvää toisessa ja sano se ääneen. Pienikiin auttaminen on tärkeää. Ole kohtelias ja huomaavainen. Neljän seinän sisälle ei kannata jäädä. Silloin alkaa uuvuttava ruikutus, ettei minulle ikinä tapahdu mitään, ja jäädään helposti vain odottamaan kuolemaa. Annetut eväät ovat mitä on, mutta vähilläkin eväillä voi olla IHAN HYVÄ.

VERTAILU

Valittaakin voi, mutta onko se parempaa mieltä kenellekään antanut? Sairauksien tuomista vaivoista voi ja saa valittaa. Oma kohtalo tai tapahtumat voivat tuntua surkealta, kohtuuttomalta ja kamalalta. Katsoessaan kauemmas, huomaa että monella on asiat itseäkin hullummin ja pahemmin. Turha asioita on järjestykseen laittaa, eihän tämä elämä kilpailu ole. Toisilla elämä on ”pintaa” ja kolisee henkisesti tyhjyyttään. Vertailu ja kadehtiminen pontimina voivat toimia lähinnä hetkittäin. Sisuuntuminen voi auttaa kehittymään paremmaksi ja se voi auttaa sinnittelemään rakastamassaan asiassa. Muutoin vertailun ja kateuden voiman heittäisin niihin asioihin, jotka eivät ihmiseloa juurikaan paranna. Jos kokee, että aina itsellä on huonommin kuin toisilla, suosittelen katsomaan vähän syvemmälle ja kauemmas. Toisinaan on paikallaan tutustua lempeästi ja syvemmin siihen peilissäkin olevaan.

TUNTEISIIN JÄÄMINEN

Elämänkaarella tulee vastaan epämieluisia asioita. Sellaisia, joita ei voi valita eikä niihin juurikaan voi vaikuttaa. Asioita, jotka tapahtuvat - epäonnisia sattumuksia ja tilanteita. Väärään aikaan väärässä paikassa. Vääriä sanoja, väärinymmärryksiä, väärin tulkintaa. Takana puhumista, olettamuksia, luuloja. Sairautta, kuolemaa, kasvukipuja. Henkisiä traumoja ja vaikeita hetkiä. Elämään kuuluvia asioita.

Vanhetessa oppii, ettei tunteissa vellominen auta. Jos ajatukset kiertävät kehää yhä uudelleen. Tai jos käy aina samoja asioita, tunteita ja tapahtumia läpi, niin kannattaa tarrautua arkipuuhiin: vaikka tiskaamiseen ja siivoamiseen. Touhua ja yritä nollata mielensä möröt keskittymällä tiskiharjan liikkeisiin ja imurin suoritustehoon. Muista, ettei kukaan voi olla täydellinen. Eikä tarvitse. Uuden henkisen lehdenkin voi kääntää, vaikka joskus takaisin pakittaisikin. On edistynyt, jos tapahtuneet saavat sijansa elämänsä matkalaukussa. Huomaa, että ne jaksaa kantaa ja ne ovat yhtenä asiana muiden joukossa. Ja elämä jatkuu.

ETSI NELIAPILAA

Elämisen reunaehtojen ja mielen voimavarojen ollessa ahtaalla, voi itselleen muistuttaa siitä, että tämä vaihe on joskus muisto vaan. Elämällä on tapana kannatella ja jatkaa matkaansa. Toisinaan muuttuen odottamattomallakin tavalla. Etsi itsestäsi uteliaisuutta ja avarakatseisuutta sietää ympärilläsi olevaa erilaisuutta. Etsi neliapilaa, joka voisi tuoda elämääsi hyvää ja nautinnollista, iloa ja riemua. Onnenhetkiä. Usko ja luota, avoimin mielin. Elämässä tapahtuu toisinaan hyviäkin asioita. Muista TOIVO.

Kirjoituksen kuvat 1 ja 2 Microsoft 365 kuvapankista.
Kuva 3 Facebook-sivulta Seasons Splendor aiheena Snoopy.

#ilo #haave #onni #mielenrauha #myotatunto #reunallapelottaa #toivo

Kirjoituksiani:

Uskallus

Huumori

Vähän sinnepäin

RUNO - Uskalletaan

RUNO - Kun ei riitä - itselleen

RUNO - Vähemmän on enemmän

RUNO - Tulevaisuudenuskoa

RUNO - Seesteisyys

Onnen olemus

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

RUNO - KOHDALLAAN

Keski-iässä on jo matkaa taitettu ja kokemuksia on kertynyt. Uskaltaa jo sanoittaa tyhmempiäkin tuumailujaan. On ehtinyt nähdä monenlaista. Oppiakin kenties jotain oleellista. Osaa tarttua hetkiin ja parempiin aikoihin. Huomaa mitättömiä ja tärkeitä.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.
TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle. Liityttehän seuraamaan!KOHDALLAAN


KAIKKI KOHDALLAAN,

EI KIIRETTÄ MINNEKÄÄN.

LEPPOISASTI, LEMPEÄSTI,

NÄPPÄILET KITARAA.

 

VALO SIIVILÖITYY IKKUNOISTA,

TALO HUOKUU RAUHASTA.

 

KAIKKI KOHDALLAAN,

PALASET PAIKALLAAN.

ELÄMÄSSÄ TYYNEYS, HYVÄKSYVYYS.

 

KUN JÄTTÄÄ AIVOJEN LAUKAN,

TURHAN EPÄVARMUUDEN,

MITÄTTÖMÄT TUUMAILUT,

TULEVAN TAVOITTELUT.


ON AIKAA PARANTAA MAAILMAA,

SUUNNITELLA TULEVAA.

 

OLEMINEN HELPPOA,

MISTÄÄN EI VAIKEA PUHUA.

 

 VOI IHMETELLÄ ATOMIRAKENTEITA,

TARKKAILLA ORAVAN TOUHUJA,

VOI SUUNNITELLA SUURENMOISIA JA MITÄTTÖMIÄ.


#armo #kiitollisuus #mielenrauha #onni #rakkaus #reunallapelottaa #runo #toivo


Kirjoituksiani:

RUNO - Tapaaminen livenä Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

RUNO - MERKITSIN VÄÄRIN

Varhaisdementikko moro! Läksin ”Cityyn”, vaan käynti onkin huomenna. Pitäiskös olla huolissaan? Oli aikaa tuumailla, ratkoa ristikoita ja bongata puuttuvia harvinaisempia elintarvikeostoksia. Yhtään en tunnusta, että saattoi välillä olla tai saattoi olla olemattakin vähän tylsää.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!


MERKITSIN VÄÄRIN


MERKITSIN MENONI VÄÄRIN.

TURHAAN TOUHUSIN JA HÄÄRIN.

ODOTTELUKSI MENI,

KAHVITTELUKSI, TUUMAILUKSI.

 

PITÄISKÖS OLLA HUOLISSAN?

ENTÄ, JOS OLISKIN MIELISSÄÄN?

VARHAISDEMENTIAA,

ITSELLENI SYMPATIAA JA EMPATIAA.

 

EHTI TARKKAILLA KIIREISIÄ,

MASKEISSA OHI KIRMAAVIA,

MONELLA KEHONKIELI KIREÄLLÄ,

TAKANA KAI KARIKKOJA.

 

PAKKASPÄIVÄN RATOKSI,

KAUPPOJEN ILOKSI,

VAELTELEN, ETSIN, VERTAILEN,

SAMALLA VARASTOON TUUMAILEN.

 

RISTIKKOSANOJA PÄHKÄILLEN,

SYNONYYMEJÄ TUUMAILLEN,

KODIN PUUTELISTAA MIETTIEN,

PÄIVÄ MENNEE KIERRELLEN.#ilo #reunallapelottaa #runo #toivo

Kirjoituksiani:

Arkeesi mietteitä

RUNO - Jos tietäisi 

RUNO - Alakulo pois 

RUNO - Kestä vielä

RUNO - Uskalletaan 

RUNO - Hiljaisuus 

RUNO - Liikaa kasattu

RUNO - Jos voisin 

RUNO - Vähemmän on enemmän

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

.. on eri syistä johtuva sairaustila, jossa sydän ei pysty normaalisti hoitamaan veren pumppaamista elimistöön. Vajaatoiminta ei siis ole itsenäinen sairaus, vaan oireyhtymä, joka voi johtua useasta eri sydänsairaudesta. Tavallisimmin aiheuttajana on sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja läppäviat. Sairaus voi alkaa akuutisti (äkillisesti), kuten sydäninfarkti tai pikkuhiljaa.

Blogin Facebook-sivulla ja Instassa muisteloita.TÄSTÄ linkistä pääset REUNALLA PELOTTAA-Facebook-sivulle.
Liityttehän seuraamaan!

OIREET

On tärkeää määrittää taustasyy, sillä hoitamalla syytä pystytään usein helpottamaan vajaatoimintaa. Sydänsairaus voi aiheuttaa tai olla aiheuttamatta vajaatoimintaa. Esim. sepelvaltimotauti voi ilmetä rasitusrintakipuna ilman vajaatoimintaa. Vaikeassa sepelvaltimotaudissa puolestaan vajaatoimintaoireet voivat hallita taudinkuvaa. Akuutista vajaatoiminnasta puhutaan, kun tauti alkaa äkillisesti esimerkiksi sydäninfarktin, vaikean sydänlihastulehduksen tai hankalan rytmihäiriön laukaisemana. Oireena on yleensä vaikea hengenahdistus. Pitkäaikainen eli krooninen vajaatoiminta alkaa salakavalan hitaasti. Oireet ovat aluksi lieviä ja pahenevat vähitellen.

TAUSTASAIRAUDET

Tavallisimmat taustasairaudet ovat sepelvaltimotauti, kohonnut verenpaine ja läppäviat. Jokin näistä sairauksista löytyy noin 90%:ssa tapauksista. Näitä ovat:
Sepelvaltimotauti, joka voi johtaa sydämen vajaatoimintaan laajan tai usean pienemmän sydäninfarktin arpeuttaessa sydänlihasta. Siihen voi liittyä äkillistä tai pitkäaikaista toistuvaa sydänlihaksen hapenpuutetta, joka johtaa sydämen pumppaushäiriöön.
Hoitamaton kohonnut verenpaine johtaa sydämen vasemman kammion paksuuntumiseen. Sydänlihas alkaa jäykistyä ja vasemman kammion täyttyminen vaikeutuu.
Kaikki läppäviat voivat johtaa sydämen vajaatoimintaan. Tavallisimpia aiheuttajia ovat aorttaläpän ahtauma ja mitraali - eli hiippaläpän vuoto. Vain vaikea-asteinen läppävika voi aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa.
Harvinaisia syitä ovat sydänlihassairaudet kuten kardiomyopatiat. Syöpähoidot ovat tehokkaita ja selviytyminen on parantunut merkittävästi. Monet sytostaattilääkkeet vaikuttavat sydänlihakseen ja voivat aiheuttaa vajaatoimintaa jopa vuosien kuluttua syöpähoidon päättymisestä.
Muita harvinaisia syitä ovat sydänlihaksen tulehdus (esim. sydänsarkoidoosi, pitkäaikainen hoitamaton rytmihäiriö, synnynnäinen sydänvika ja sydänpussin sairaudet.
Sydämen ulkopuolisia syitä ovat keuhkovaltimoiden verenpainetauti (pulmonaalihypertensio) ja harvoin yleissairaudet kuten vaikea infektio tai kilpirauhasen liikatoiminta.

VAJAATOIMINTA

Sydämen vajaatoiminta jaotellaan sen mukaan, mikä sydämen toimintavaihe on enemmän vialla. Yleensä vikaa on molemmissa vaiheissa, mutta ne painottuvat eri tavoin.
Systolinen vajaatoiminta on sydämen (usein vasemman kammion) heikentynyttä supistuvuutta. Pumppu on heikkotehoinen eikä pumppaa. Sydämen supistuvuutta mitataan ejektiofraktiolla, EF. Se on prosenttiosuus verestä, jonka kammio kerralla pumppaa ulos. Normaali EF on yli 50 %. Vaikeasta systolisesta vajaatoiminnasta puhutaan, kun EF on alle 35 %. EF:n ja sydämen toiminnan suhde ei ole suoraviivainen, koska siihen vaikuttavat muutkin tekijät.

Diastolisessa vajaatoiminnassa kammion täyttyminen on vaikeutunut seinämän paksuntumisen tai jäykistymisen vuoksi tai harvemmin sydänpussin nestekertymän takia. Tavallisesti kyse on vasemman kammion viasta. Vasemman eteisen ja keuhkolaskimoiden paine nousee aiheuttaen rasitushengenahdistusta. Silloin on tyypillisiä sydämen vajaatoiminnan oireita ja löydöksiä, mutta systolinen toiminta (EF) on normaali. Linkkiluettelossa (sivun alla) on Sydän.fi:n havainnollinen YouTube-video Sydämen vajaatoiminnasta 

OIREET JA NYHA-LUOKITUS

Oireista tyypillisimpiä ovat hengenahdistus ja rasitusväsymystä. Muita oireita ovat esim. heikentynyt rasituksen sieto, väsymys, turvotus, yöllinen yskä tai äkillinen painon nousu (yli 2 kg/viikko) on yleensä merkki äkillisestä nesteen kertymisestä elimistöön.

Sydämen vajaatoimintaan liittyvää hengenahdistusta arvioidaan neliportaisella asteikolla, joita kutsutaan NYHA-luokiksi.
1. Suorituskyky ei ole merkittävästi rajoittunut. Tavallinen rasitus ei aiheuta oireita.
2. Voimakkaampi rasitus aiheuttaa hengenahdistusta tai väsymistä.
3. Suorituskyky on vahvasti rajoittunut. Esim. jo rauhallinen kävely tai yhden kerrosvälin porrasnousu.
4. Kaikki fyysinen aktiviteetti aiheuttaa oireita. Oireita voi olla myös levossa.

VAJAATOIMINNAN HOITO

Hoidossa pyritään vaikuttamaan sen perussyyhyn. Tavallisin aiheuttaja, kohonnut verenpaine, hoidetaan tehokkaasti. Sepelvaltimotauti voidaan usein hoitaa lääkkeillä, joskus pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella. Vaikeaa vajaatoimintaa aiheuttava tai pahentava läppävika korjataan leikkauksella tai katetritoimenpiteellä. Lääkehoito on tärkein osa sydämen vajaatoiminnan hoitoa ja sitä hoidetaan useilla lääkkeillä, joista tärkeimmät ovat nesteenpoistolääkkeet (diureetit), ACE:n estäjä tai ATR:n salpaaja sekä beetasalpaaja. Nesteenpoistolääkkeet voivat parantaa myös vajaatoiminnan ennustetta. Käytetyimmän nesteenpoistolääkkeen, furosemidin, annosta voidaan muuttaa painon muutosten, turvotusten, hengenahdistuksen ja muidenkin oireiden mukaan. Lisäksi mm. digoksiinia ja pitkävaikutteista nitroa (nitraattia) voidaan käyttää. Monet vajaatoimintapotilaat tarvitsevat myös veren hyytymistä estävää lääkitystä. Tulehduskipulääkkeitä tulee käyttää harkiten. Lääkehoidolla oireet lievittyvät huomattavasti ja suorituskyky paranee. Ennusteeseen vaikuttavia lääkkeitä ei pidä vähentää eikä lopettaa, vaikka oireet helpottaisivat.
Muu hoito: Usein oireita voidaan merkittävästi helpottaa ja jopa ennustetta parantaa ns. vajaatoimintatahdistimen avulla (CRT-tahdistin). Toisinaan voidaan tehdä sydämensiirto. Joskus vaikeata vajaatoimintaa hoidetaan tilapäisesti aorttaan tai sydämen kammioon asennetulla ”apupumpulla”. Äkillistä vaikeaa vajaatoimintaa voidaan hoitaa sydänkeuhkokoneella (ECMO).
Sairastuneen säännöllisellä liikunnalla, painon tarkalla hallinnalla, alkoholin käytön kohtuullistamisella ja terveellisellä vähäsuolaisella ja riittävästi rautaa sisältävällä ruokavaliolla on tärkeä rooli vajaatoiminnan hoitamisessa.

OMAT KOKEMUKSENi

Sydänoireeni havaittiin toista leikkausta suunniteltaessa lääkärin kuunnellessa stetoskoopilla sydäntä. Verenpaineeni oli jäänyt kahden raskausmyrkytyksen myötä vähän yli raja-arvon (ainakin valkotakkisten luona mitatessa). Olin syönyt samaa verenpainelääkettä, jota sain käyttää imettäessänikin. Muutaman henkäyksen jälkeen lääkäri paukautti, että minulla on ainakin keskivaikea mitraaliläpän vuoto ja leikkaus siirtyy, kunnes sydäntilanne on selvitetty. Selvittelyissä meni vaihtoon verenpainelääke ja sain läppäpotilaan seurannan. Heti sanottiin, että läppä on jossain vaiheessa leikattava. Ketään ei kiinnostanut piipitykseni siitä, voisiko sydämessäni olla sydänsarkoidoosi. Söin purkeittain kortisonia jo keuhkojen takia ja sen katsottiin hoitavan sydäntä (jos se sarkoidoosi siellä olisi). Oireet oli klassiset: hengenahdistusta, väsyvyyttä, nesteturvotusta.

2010 pääsin lopulta magneettikuvauksiin ja diagnoosiksi sain sydänsarkoidoosin. Sain kortisonin lisäksi solunsalpaajia, nesteenpoistolääkityksen tehostamista, sydäntä tukevia lääkitystä, liikuntaohjeet ja ohjeet pitää lääkelista ja oireilu mukanani. Läpän takaisinvirtausääni oli melko häiritsevä, sen kuuli itse ja muut lähelläni. Mitraaliläppä leikattiin 2014, korvatiin rakennetta possun bioläpällä ja ommeltiin 18 tukirihmaa, jotka olivat rikkoutuneet. Leikkauksen myötä en tarvinnut verenpainelääkitystä. EF-lukema ei juurikaan korjaantunut, koska sarkoidoosin aiheuttamaa arpikudosta on ja ne elävät yhä omaa elämäänsä. Leikkaus oli pakko tehdä ja akuutin sydämen romahtamisen se esti.

Olen koostanut tekstit omavaltaisesti hyötykäyttäen seuraavia linkkejä. Sydän.fi:n tekstit ovat Ylilääkärien kirjoituksia (Mikko Syvänne ja Anna-Mari Hekkala). Lääkärikirja Duodecimin teksti on Kardiologian erikoislääkäri Raimo Kettusen. 

Sydän.fi, Ylilääkärit Syvänne ja Hekkala Sydämen vajaatoiminta

Terveyskirjasto Raimo Kettunen - Sydämen vajaatoiminta

MUISTA LINKEISTÄ voi lukea lisää seuraavista linkeistä:

YouTube-video Sydän.fi - Sydämen vajaatoiminta

Käypä hoito - Sydämen vajaatoiminta

Terveyskylä - Sydämen vajaatoiminta

Potilaan lääkärilehti - Sydämen vajaatoiminta


Kuvat Microsoft 365 kuvapankista.

#jättisolumyokardiitti #reunallapelottaa #sydan #sydanfi #toivo #vertaistuki


Kirjoituksia:

Sydän - rakenne ja toiminta

Sairastuneet ja läheiset

Kun sairastuu vakavasti

Vakavasti sairaan läheisille

Sydänsairaille suun terveydestä

Hoitoväsymys

Kokemukseni - Töissä sairaana

Sydänlihassairaus kardiomyopatia

Ultraharvinainen sydänlihassairaus Jättisolumyokardiitti

Sydänlihassairaus Dilatoiva kardiomyopatia

Sydänlihassairaus Hypertrofinen kardiomyopatia

Sydänsarkoidoosi - kokemukseni 

Sydänsairaudestani Rosie.fi:ssä

Jos viihdyt kirjoitusteni ääressä - liittyisitkö seuraamaan myös Blogit.fi:ssä? Voit seurata blogia Facebook-sivun ja Instagramin kautta – TAI VAIKKA MOLEMPIEN!! Klikkaathan Blogikirjoitusten - blogin ylävasemmalta LUE (näyt lukijana kuvalla tai ilman!!)

Olisi kiva, jos jakaisit ja vinkkaisit kirjoituksista muillekin! Blogitekstien alla on pikkuriikkiset jakopalikatKIITOS JA KUMARRUS.